Chào mừng quý vị đến với website của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trà Lĩnh

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Triệu Quốc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Cao Chương
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nong Kim Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 22 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Quỳnh Nha
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Hoài Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 14855 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 316 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Triệu Trung Kiên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Ngọc Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 2469 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Long Thị Thiềm
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Ích Chuẩn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Lưu Ngọc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 119 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Be Van Kien
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Văn Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangtrungtl
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Lưu Ngọc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 12061 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bế Ngọc Hương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huongbengoc
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 20890 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Long Thị Thiềm
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Tố Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Quang Trung
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 8728 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Văn An
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/anthcshungquoc
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1748 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thcs Hùng Quốc
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thị trấn Hùng Quốc
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 499 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Mỹ Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Hán
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lã Trường Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Hán
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Bế Kim Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Cao Chương
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lã Trường Giang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/latruonggiang70
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Quang Hán
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Điểm số 90 (xem chi tiết)